ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH KONTAKTOWYCH  

Wysyłając formularz zgłoszeniowy poprzez stronę www.pbmsrodmiescie.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych podanych w formularzu na stronie jw. w postaci numeru telefonu oraz e-maila przez firmę

Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego „ŚRÓDMIEŚCIE
Andrzej Biruk, Lech Jerzy Pilecki spółka jawna

NIP 966-00-00-293, REGON 050376781

Warszawska 42 A lok. U1, 15-077 Białystok

tel.: (85) 732 98 21

e-mail: biuro@pbmsrodmiescie.pl

 1. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, iż:
  1. Administratorem moich danych osobowych w postaci prywatny numer telefonu i/lub prywatny adres e-mail (na przetwarzanie których wyraziłem zgodę powyżej) jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego „ŚRÓDMIEŚCIE
  2. Andrzej Biruk, Lech Jerzy Pilecki spółka jawna z siedzibą ul. Warszawska 42 A lok. U1, 15-077 Białystok( dalej jako ADO);
  3. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: biuro@pbmsrodmiescie.pl, za pomocą telefonu(85) 732 98 21drogą pocztową ul. Warszawska 42 A lok. U1, 15-077 Białystok, Inspektorem Danych osobowych u ADO jest PBM ŚRÓDMIEŚCIE ,tel 85/7329821
  4. Moje dane osobowe będą wykorzystywane przez ADO w celach, na które wyraziłem zgodę zgodnie z pkt 1 powyżej tj. w celu kontaktu służbowego i/lub w celu handlowym (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a) RODO).
  5. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być klienci i potencjalni klienci ADO, a także inne osoby współpracujące z ADO oraz odwiedzające stronę internetową ADO, otrzymujące wizytówki służbowe;
  6. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania stosunku pracy łączącego mnie z ADO lub do czasu cofnięcia przeze mnie zgody, w zależności, która z okoliczności nastąpi wcześniej.
  8. Podanie danych jest dobrowolne.
  9. Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania;
  10. Przysługuje mi prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  11. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych, gdy uznam, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  12. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem mnie, w tym do profilowania..